1

Als lepra op tijd opgespoord
wordt, vermindert de kans
op … aanzienlijk:

  • Antwoord : handicaps voor het leven

2

Actief opsporen,
dat betekent
(meerdere antwoorden mogelijk)

  • Antwoord : all

3

Hoe verplaatsen we ons niet om aan actieve opsporing te doen?

  • Antwoord : Op de rug van een ezel

4

Als je op tijd een behandeling opstart voor lepra maak je ... % kans op een volledige genezing, zonder handicap:

70
40
100

Antwoord : 99.9

5

Om de hoeveel minuten krijgt iemand te horen dat hij of zij met lepra besmet is?

4
0
8

Antwoord : 2

6

Hoeveel miljoen mensen leven vandaag met fysieke en/of mentale gevolgen door het laattijdig of niet behandelen van lepra?

5
0
10

Antwoord : 6

Help ons lepra op tijd opsporen en genezen.

Ik steun